GDPR

Osobní údaje jsou získávány a dále zpracovávány jen v nezbytném rozsahu a za účelem poskytování co nejkvalitnější služby. Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“).

Správcem osobních údajů je obchodní společnost Pronajmisito s.r.o., se sídlem Bermanova 1000/14a, Praha, 196 00, IČ: 066 86 346.

Zpracovávány jsou následující osobní údaje: jméno, příjmení, email, (telefon), IP adresa a poskytnuté služby.

Správce osobní údaje zpracovává z titulu plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů klademe důraz na dodržování práv subjektů údajů a řídí se lhůtami stanovenými zákonem a vnitřními předpisy.

Účelem zpracování osobních údajů je především poskytování služeb, jejich zlepšování, ochrana, bezpečnost, řešení sporů a marketingové nabídky.

V souladu s povinnostmi uloženými správci GDPR byl jmenován také pověřenec pro ochranu osobních údajů. Tímto pověřencem je Jiří Binder, v případě jakýchkoliv dotazů jej zastihnete na emailové adrese info@pronajmisito.cz.

Některé osobní údaje jsou v rámci zpracování zpřístupněny dalším osobám (zpracovatelům), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se na naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR a ve všech případech, kdy předáváme osobní údaje třetím osobám, dbáme o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy pouze po nezbytně dlouhou dobu.

Jestliže jste udělili výslovný souhlas se zpracováním, můžete jej kdykoliv odvolat. Kdykoliv také můžete požádat o výmaz osobních údajů, máte-li pocit, že nejsou zpracovávány po právu, či o jejich úpravu, pokud zpracovávané údaje nejsou přesné. Také máte právo kdykoliv požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje – pokud ano, můžete požadovat kopii všech osobních údajů, které o Vás správce zpracovává.

Kontakty

Máte dotazy? Chcete připravit kalkulaci na míru nebo jste si jen nevybrali z našeho sortimentu? Napište nám, uděláme pro Vás maximum!

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracování osobních údajů (GDPR)

Poloha skladu
Adresa: Nad Rybníkem 4, Dolní Počernice.